نشست مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب با مهندس عبدالرحمن تعمری مدیر کل شرکت تجاری وپیمانکاری و صاحب کارخانه “تعمری”

این نشست در محل دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی، برگزار گردید که طی این نشست آقای مهدی عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی با

  • مهندس عبدالرحمن تعمری ( مدیر کل شرکت و کارخانه تعمری )

در خصوص نحوه همکاری و تجارت با شرکت های ایرانی صحبت کردند.

و درخواست شرکت تعمری برای واردات :

  • ورق های آهنی زیر ۳ میل
  • ورق های گالوانیزه
  • ورق فلزی رنگ شده برای سوله

از جمهوری اسلامی ایران، به دفتر اقتصادی ایران در حلب ارائه دادند تا نیازهای ایشان به این اقلام برطرف گردد.

مهندس عباسی و مهندس تعمری درباره نحوه تجارت وهمکاری بین دو طرف، راه های حمل ونقل بین سوریه وایران، شراکت در زمینه بازسازی و پیمانکاری مورد بررسی قرار دادند.

 شایان به ذکر است که شرکت تعمری سه دفتر نمایندگی در استان های حلب، دمشق و طرطوس دارد که پروژه های گوناگون در زمینه بازسازی، ساخت وساز و پیمان کاری انجام میدهد.