از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات ایران به ۱۵۲ کشور دنیا ، سهم کشور سوریه ۲۱۸ میلیون دلار بوده که در رتبه ۲۰ صادراتی ایران قرار داشته است.

همچنین از مجموع ۵۳ میلیارد دلار واردات ایران از ۱۱۵ کشور دنیا ، سهم کشور سوریه ۳۰ میلیون دلار بوده که در رتبه ۵۰ وارداتی ایران قرار داشته است .

و بیشترین کالاهای صادراتی به سوریه در سال ۱۴۰۰ عبارتند از اجزاء و قطعات توربین های بخار  حدود ۹۴ میلیون دلار ، شیرخشک صنعتی و فرآورده ها حدود ۱۹ میلیون دلار ،  پروفیل و مقاطع فولادی ۱۳ میلیون دلار ، دارو ۱۱ میلیون دلار ، تراکتور ۸ میلیون دلار و شیرآلات ۴ میلیون دلار  بوده است.

بیشترین کالاهای وارداتی از سوریه در سال ۱۴۰۰ عبارتند از فسفات حدود ۲۷ میلیون دلار و مابقی سه میلیون دلار به ترتیب شامل اجزاء و قطعات موتورهای وسائط نقلیه، روغن زیتون ، بذر پیاز و مواد مورد مصرف در عطر سازی بوده است.