صادرات به سوریه از ایران طی سالهای اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که طی فعالیت های تبلیغاتی که از طرف دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی

و سایر جاها در این زمینه شده انتظار میرود نرخ صادرات به سوریه به مرور افزایش پیدا کند. تجار برای تجارت با سوریه و صادرات به سوریه نیازمند آمارهای تجاری و اقتصادی از روند و میزان صادرات به سوریه  و لیست کالاهای صادراتی به سوریه هستند، این آمار سبب کاهش ریسک تجاری و افزایش آگاهی از نیاز بازار سوریه برای صادرات میشود.

در این مقاله سعی شده، به بررسی :

  • میزان کل صادرات ایران به سوریه
  • میزان صادرات در ماه های مختلف سال
  • میزان صادرات برحسب گروه های کالایی
  • میزان صادرات زیر گروه های کالایی با بیشترین صادرات
  • میزان صادرات ایران به سوریه در بین سایر کشورها

و جزئیات دیگری که می تواند راهنمای صادرات به سوریه برای شما باشد، خواهیم پرداخت.

 

صادرات ایران به سوریه در سال ۱۳۹۹ بر اساس آمار رسمی گمرک

میزان ارزش کل صادرات ایران به سوریه

سال صادرات(از ایران) نام کشور ارزش (دلار)
۱۳۹۹ سوریه ۱۲۲,۵۰۹,۶۵۰
۱۳۹۸ سوریه ۱۱۵,۸۸۶,۵۰۰

بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، کل صادرات به سوریه از ایران در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۲۲میلیون دلار بوده است. که این آمار نسبت به سال ۹۸ که حدود ۱۱۶میلیون دلار بوده است ۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

واردات ایران به سوریه در سال ۱۳۹۹ بر اساس آمار رسمی گمرک

میزان ارزش کل واردات ایران به سوریه

سال واردات (از ایران) نام کشور ارزش (دلار)
۱۳۹۹ سوریه ۱۷,۴۲۸,۴۱۵
۱۳۹۸ سوریه ۱۱,۲۰۰,۵۰۰

میزان صادرات ایران به سوریه در بین سایر کشورها

صادرات به کشور سوریه در بین صادرات ایران به سایر کشورها پس از ایتالیا و الجزایر متاسفانه در رتبه ۲۹ جدول صادرات ایران قرارد دارد در حالی میزان کل صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۱.۱۹۷ میلیارد دلار بوده است.

میزان واردات از سوریه به ایران نیز رقمی در حدود ۱۷.۴ میلیون دلار بوده است.

بیشترین صادرات ایران به سوریه برحسب طبقه بندی گروه کالا (ارزش دلاری)

عنوان گروه کالا

میزان

صنایع دارویی و پزشکی ۳۹,۶۴۰,۵۳۶
صنایع فلزی ۲۲,۴۲۷,۲۳۷
مواد غذایی ۱۲,۸۵۲,۱۳۳
صنایع الکتریکی ۸,۶۶۵,۳۸۲
مواد پلیمری و شیمیایی آلی ۸,۲۸۶,۱۵۳
قطعات خودرو و ماشین آلات ۷,۳۶۱,۵۵۳
ساخت و ساز و لوازم خانگی و ساختمانی ۵,۱۸۷,۲۴۷
متفرقه ۳,۳۶۰,۶۷۰

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید بیشترین میزان صادرات ایران به سوریه دسته صنایع دارویی و پزشکی به میزان ۳۹.۶ میلیون دلار ارزش سپس صنایع فلزی با ۲۲.۴ میلیون دلار ارزش و سومین جایگاه پر ارزش صادراتی ایران به سوریه مواد غذایی با ۱۲.۸ میلیون دلار میباشد.

نمودار صادرات ایران به سوریه درسال ۱۳۹۹ به برحسب ماه های سال( ارزش دلاری)

میزان صادرات به سوریه سال 1399

 

نمودار صادرات ایران به سوریه درسال ۱۳۹۹ به تفکیک گروه کالایی

 

میزان صادرات به سوریه سال 1399

میزان صادرات به سوریه سال ۱۳۹۹

میزان صادرات ایران به سوریه در سال ۱۳۹۹ به در گروه مواد غذایی

این گروه جزو سه گروه برتر بیشترین رقم صادرات ایران به سوریه رو به خود ختصاص داده است.

میزان صادرات ایران به سوریه در سال ۱۳۹۹ به در گروه صنایع فلزی

میزان صادرات ایران به سوریه در سال ۱۳۹۹ به در گروه لوازم ساخت و ساز

این آمار مربوط به صادرات ۱۲ماه سال ۱۳۹۹ میباشد که سازمان گمرکات ایران بصورت رسمی اعلام کرده است.